Nên huỷ đồ án cải tạo ga Hà Nội!

Nên huỷ đồ án cải tạo ga Hà Nội!

Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa ra văn bản gửi các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước dự án metro số 5 TP HCM thu hồi một quyết định vì sơ suất ...