Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

.
lap to cong tac thi hanh luat quy hoach bo truong bo khdt lam to truong Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: "Đặc khu không dùng cơ chế lãnh đạo tập thể"
lap to cong tac thi hanh luat quy hoach bo truong bo khdt lam to truong Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhà đầu tư Mỹ không nên chậm chân ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch với các thành viên gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh làm Tổ phó và 10 thành viên khác là đại diện của các Bộ, ngành liên quan.

lap to cong tac thi hanh luat quy hoach bo truong bo khdt lam to truong
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

Tổ công tác này có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11 mà Chính phủ ban hành hồi tháng 2/2018.

Công việc cụ thể là đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch; chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11 nói trên.

Ngoài ra, Tổ công tác còn cần giúp Thủ tướng giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan trong viêc thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 11; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp làm việc; báo cáo tình hình thi hành Luật Quy hoạch và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11.

Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tuân thủ theo quy chế do Tổ trưởng Tổ công tác ban hành. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Bộ KH&ĐT để điều hành các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ trưởng Tổ công tác quyết định việc thành lập Nhóm thư ký để giúp việc cho Tổ công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

N.Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn