PVFCco đạt kết quả khả quan

PVFCco đạt kết quả khả quan

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) cho biết: Hoạt động SXKD phân bón trong quý 1/2018 đạt kết quả khả quan, đặc biệt sản lượng kinh doanh hóa chất tăng mạnh do dự án nâng công suất Xưởng NH3 đã vận hành.